Serveis

QUÈ OFERIM?

  • A ICC Consultors assessorem als nostres clients adaptant els serveis i les metodologies a les necessitats de cada projecte. Els assessoraments realitzats poden estar vinculats al disseny i execució de projectes concrets o bé a la gestió d’una organització.

  • ICC Consultors és una empresa experta en el disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques en els àmbits culturals, creatius, educatius i socials. Totes les seves anàlisis es plantegen des d’una perspectiva estratègica, fent un diagnòstic de la realitat i definint les polítiques i actuacions més adequades per a cada administració i realitat. Així mateix, ICC Consultors també té un llarg recorregut en el disseny de sistemes d’avaluació i impacte que busquen permetre una gestió més eficaç i eficient en la intervenció pública.

  • A partir de metodologies quantitatives i qualitatives, ICC Consultors realitza estudis i projectes d’investigació en els àmbits culturals, creatius, educatius i socials. La trajectòria i l’expertesa del seu equip permet abordar cada projecte d’investigació amb rigor però sempre compromesos amb la innovació.