Delimitació professional del sector de la cultura de proximitat

Associació Catalana d’Empreses del Lleure, L’educació i la Cultura (ACELLEC)

El sector de la cultura de proximitat representa una part essencial de la riquesa i el valor de l’activitat cultural al nostre país. Es tracta d’un sector en desenvolupament i per això estem identificant el seu espai propi, especificant els àmbits d'actuació i els serveis que les seves empreses ofereixen; posant en valor el sector i atenent a les tasques, funcions, habilitats i recursos formatius dels seus treballadors.