Xavier Fina

Llicenciat en Filosofia (UAB) i màster en gestió cultural (UB). Ha estat coordinador acadèmic del Màster en gestió cultural de la Universitat de Barcelona i professor de Polítiques Culturals a la Universitat Autònoma ...